Competiţia ofertelor


1. OBIECTIVUL PROIECTULUI

„Competitia ofertelor” reprezintă o variantă eficientă de promovare pentru operatorii economici care nu doresc să cheltuiască o avere pe campaniile publicitare clasice. 

2. TERMENI SI DEFINITII
În cadrul prezentului proiect vom folosi următorii termeni: proiectul = proiectul Competitia Ofertelor; administratorul = responsabilul cu administrarea, monitorizarea si evaluarea proiectului; participantul =  operatorul economic participant la proiect;  provocarea = cerința specială pe care trebuie să o îndeplinească oferta;

3. ETAPELE PROIECTULUI
Proiectul va fi structurat pe mai multe etape: 
a) Lansarea provocării ; 
b) Înregistrarea operatorilor economici participanţi la competiţie; 
c) Publicarea ofertelor care au răspuns provocării. 

4. ACTIVITĂTILE DIN CADRUL PROIECTULUI

a) Lansarea provocării
Într-o perioadă de timp cuprinsă între 1 zi şi 1 săptămână va fi lansată câte o provocare pentru operatorii economici interesaţi să participe la competiţie. Provocarea va fi sub forma unei solicitări de ofertă care va include una sau mai multe cerințe speciale. 

b) Înregistrarea participanţilor
Operatorii economici interesaţi să participe la competiţie au la dispoziţie o perioadă de timp de 1 săptămână pentru a se înregistra şi pentru a prezenta avantajele ofertelor lor. Sunt acceptate prezentări online şi certificate care pot demonstra avantajele ofertelor înregistrate în competiţie. Aceste prezentări pot include orice informaţie utilă pentru cumpărători: caracteristici, preţuri, locaţii ale operatorului economic sau ale partenerilor. Este acceptată o singură ofertă care să răspundă provocării. În situaţia în care avantajele prezentate în prezentarea ofertei vor fi exagerate şi nu vor putea fi dovedite, prezentarea va fi retrimisă participantului pentru corectare. Dacă după corectare, prezentarea va include în continuare exagerări, oferta respectivă nu va fi acceptată la publicare. 
În funcţie de natura ofertelor înscrise în competiţie se pot organiza inclusiv teste de produse la care pot participa cumpărătorii interesaţi. Produsele care vor fi testate vor fi asigurate, cu titlu gratuit, de către operatorii economici participanţi.

c) Publicarea ofertelor
Vor fi publicate ofertele participanţilor în ordinea în care au fost trimise către administratorul proiectului. Va fi luată în considerare data şi ora transmiterii variantei finale a prezentării ofertei.

5. LOCALIZARE ŞI DELIMITARE
Proiectul va fi implementat progresiv. Proiectul va fi implementat la nivelul tuturor oraselor din Romania, iar monitorizarea acestuia se va realiza pe baza contractelor de asistentă încheiate între administrator si operatorii interesati de colaborare în cadrul proiectului.

6. PARTENERI
În scopul mediatizării proiectului, administratorul poate încheia contracte de colaborare cu reprezentanti mass media si va putea organiza concursuri cu premii pentru cumpărători.

Prezentul proiect are la bază proiectul original Competiţia Ofertelor.