Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Această notă de informare exlică modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorilor care accesează şi care apelează la serviciile oferite prin intermediul websiteului www.1001oferte.com, precum şi drepturile pe care le au aceştia în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile şi temeiul juridic al prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată şi completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE), operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR, cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea serviciilor oferite prin intermediul websiteului www.1001oferte.com şi a canalului YouTube - 1001 oferte. În cadrul acestor servicii vor fi desfăşurate următoarele activităţi:
-primirea de informaţii din partea persoanelor fizice, legate de preţurile şi calitatea produselor şi/sau serviciilor de pe piaţa din România;
-realizarea de sondaje de opinie;
-organizare/derulare de concursuri şi evenimente.
Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor se poate realiza numai în baza consimţământului liber exprimat în condiţiile legii.

Tipuri de date cu caracter personal care reprezintă subiectul prelucrării

Operatorul poate colecta numai datele personale necesare pentru scopurile menţionate mai sus şi poate solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale supuse prelucrărilor sunt următoarele:
-nume şi prenume;
-ID utilizator;
-date de contact: număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reşedinţă (numai acolo unde este cazul).
Pentru îndeplinirea atribuţiilor pot fi solicitate şi alte categorii de date, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de operator sunt cele furnizate în mod direct de către persoanele vizate atunci când transmit mesaje către operator.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator şi pot comunicate următorilor destinatari, cu care operatorul colaborează în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate în cadrul serviciilor oferite prin intermediul websiteului www.1001oferte.com:
-prestatori de servicii persoane fizice, care doresc să vă comunice oferte comerciale, la solicitarea dumneavoastră;
-prestatori de servicii persoane juridice, care doresc să vă comunice oferte comerciale, la solicitarea dumneavoastră;
-prestatori de servicii persoane juridice, care doresc soluţionarea reclamaţiilor dumneavoastră ;
-persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Marketing şi Publicitate, numai în baza consimţământului dumneavoastră liber exprimat;
-persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Sondaje de Piaţă şi Sondaje de Opinie, numai în baza consimţământului dumneavoastră liber exprimat;
-persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul organizării de spectacole şi evenimente, numai în baza consimţământului dumneavoastră liber exprimat.
Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale către terţi se va realiza conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizaţi anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada efectuării tuturor demersurilor necesare îndeplinirii atribuţiunilor operatorului, până la momentul în care solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră din bazele noastre de date.

Drepturile dumneavoastră şi modul de exercitare al acestora

Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor, beneficiaţi de dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimţământul şi dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Dreptul la informare - Aveţi dreptul să fiţi informaţi cu privire la colectarea şi utilizarea datelor dumneavoastră personale.
Dreptul la acces - Aveţi dreptul să accesaţi datele dumneavoastră personale şi să verificaţi legalitatea prelucrării.
Dreptul la rectificare - Aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea şi completarea datelor dumneavoastră personale.
Dreptul la ştergerea datelor - Aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră personale.
Dreptul la restricţionarea prelucrării - Aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării.
Dreptul la opoziţie - Aveţi dreptul să vă opuneţi unei prelucrări bazate pe interes legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public, prelucrării în scopul cercetării ştiinţifice, prelucrării în scop de marketing.
Dreptul al portabilitatea datelor - Aveţi dreptul să obţineţi, să reutilizaţi sau să vă fie transmise datele personale către un alt operator.
Dreptul de a vă retrage consimţământul - Aveţi dreptul de a vă retrage în orice moment consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de către operator.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră puteţi contacta operatorul la adresa de email: office@1001oferte.com.